Ochrana osobních údajů

Pokud jste zákazníkem společnosti Live with IQ, odběratelem newsletterů a zpráv nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. 

Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů platné od 25.5.2018).

Kdo je správce údajů
Live with IQ s.r.o., Bromova 1977, Praha 9, 190 16, IČO 04637721

Pověřenou osobou je Jan Vinkler. Provozujeme webové stránky www.liveiq.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat. 

Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít ohledně zpracování Vašich údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 720 407 423 nebo na e-mailu: info@liveiq.cz.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefon, případně adresa potřebujeme k plnění smlouvy (např. dodání zboží, zaslání přístupů do aplikace, účasti na online kurzu, atd.)

Vedení účetnictví

Pokud jste zákazníci, vaše osobní údaje (fakturační údaje) potřebujeme, abychom naplnili zákonnou povinnost pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing - zasílání newsletterů a tipů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, zda otevřete email a na co v něm reagujete, využíváme za účelem přímého marketingu (přímé komunikace s Vámi) - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás informace od nás zajímají, a činíme tak po dobu 10 let od poslední objednávky.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám newslettery pouze na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od jeho udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám můžeme zasílat také nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Fotografická dokumentace

Pro účely propagace živých akcí a reportů z těchto akcí zpracováváme Vaše fotografie, případně video z těchto akcí.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako náš oprávněný zájem správce, protože věříme, že pouze tak Vám můžeme nabídnout lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet i v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme Vaše osobní údaje v maximální možné míře s pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná, aktuálně známá, technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
K Vašim osobním údajům mají přístup jednatelé společnosti, zaměstnanci a naši spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit lépe než my sami a na jejich zpracování se specializují.

Jedná se o poskytovatele těchto platforem a služeb:

WordPress a rozšiřující platformy

Přepravní společnost GLS

Hotjar

Fakturoid

Mailchimp

Facebook

Google

Microsoft

Seznam.cz

Účetní firma

Marketingová agentura

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Zavazujeme se však, že budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako klademe na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím emailu: info@liveiq.cz.

  1. Máte právo na informace, které plníme již touto informační stránkou se zásadami zpracování Vašich osobních údajů. 
  2. Máte právo na přístup, můžete nás kdykoli vyzvat, abychom Vám doložili ve lhůtě 14 dnů, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
  3. Pokud se u Vás něco změní nebo zjistíte, že Vaše osobní údaje jsou neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu Vašich osobních údajů.
  4. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje nebo se domníváte, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
  5. Využít právo na přenositelnost můžete, pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému. Budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že Vám informace pošleme ve strojově čitelné podobě.
  6. Právo na výmaz (být zapomenut), pokud si to budete přát. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsem vázáni zákonnou povinností a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě smažeme pouze osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud získáte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud nás nejprve budete o podezření informovat, abychom mohli případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, e-booky, pozvánky nebo články o produktech a našich službách Vám zasíláme, jste-li naši zákazníci na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem nejste, posíláme Vám výše zmíněné informace jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů kliknutím na odhlašovací odkaz v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost
Jednatelé společnosti, zaměstnanci i spolupracovníci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, které najdete ZDE jako součást obchodních podmínek.