Vyloučení odpovědnosti

 

  1. Články a materiál na těchto webových stránkách slouží výhradně k informativním účelům.
  2. Každý z nás má individuální zdravotní a fyzickou kondici, proto byste měli provádět diety, cvičení a experimenty inspirované těmito internetovými stránkami na základě vlastního uvážení a po konzultaci s praktickým lékařem.
  3. Důrazně upozorňujeme čtenáře stránek, že všechny zásahy do životosprávy a již nasazené léčby /medikace/, musí být konzultovány s lékařem nebo minimálně s nutričním terapeutem ve zdravotnickém zařízení.
  4. Autoři webových stránek nepřebírají a výslovně se zříkají jakékoliv odpovědnosti vůči kterékoliv osobě nebo entitě za jakékoliv nepříznivé účinky, ztráty, poškození nebo rizika, která by mohly vyplynout nebo být způsobeny, přímo nebo nepřímo, v důsledku použití, aplikace nebo interpretace materiálu a informací obsažených na těchto stránkách.
  5. Stránky mají sloužit především inspirativně a motivačně.